– New Venture đã và đang trên con đường chinh phục đỉnh cao của ngành cung cấp hàng quảng cáo quà tặng chuyên về may mặc, với mục đích mang lại một văn hóa sử dụng sản phẩm may mặc như một ngành hàng về thời trang riêng biệt.

– Dẫn đầu ngành thời trang và quà tặng cao cấp.

– Phát huy tinh thần dám nghỉ dám làm và không ngừng sáng tạo, phát triển, đáp ứng nhu cầu và mang lại lợi ích cho khách hàng một cách chính xác và hiệu quả nhất

– Tạo ra thương hiệu thân quen nhất