Đồng phục PG, đồng phục nhân viên bán hàng thường dùng cho những sự kiện quảng cáo, sự kiện bán hàng. Có nhiều mẫu đông phục PG từ đơn giản đến cầu kỳ. Tùy thuộc vào các dòng sản phẩm của quí khách,  New Venture sẽ tư vấn và thiết kế cho quí khách mẫu sản phẩm và chất liệu phù hợp nhất