Liên hệ chúng tôi

Thông tin liên hệ

Hãy liên hệ với chúng tôi với bất kỳ thông tin nào dưới đây:

 • Giờ làm việc

  Chúng tôi hỗ trợ Hotline: 0908 842 399

  Thứ 2 – Thứ 6: 8 giờ đến 17 giờ, – Thứ 7: 8 giờ đến 12 giờ

 • Địa chỉ Văn phòng

  Add: 54 Bàu Cát 6, Phường 14, Quận Tân Bình

 • E-mail

  sale1@newventure.vn, sale2@newventure.vn

 • Cell Phone

  0938 554 139

Google Map

https://www.google.com/maps/place/54+B%C3%A0u+C%C3%A1t+6,+T%C3%A2n+B%C3%ACnh,+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vietnam/@10.7903584,106.6406088,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31752eb293131bf3:0x1bda8434c2fa6dea!8m2!3d10.7903584!4d106.6427975