Truyền tải mục đích và thông điệp đến mọi giới khách hàng.